• 1501826684381.jpg
  • 1501826691177.jpg
  • 1501826694499.jpg
  • 1501826698587.jpg
  • 1501826703140.jpg
  • 1501826706493.jpg
  • 1501826710542.jpg
  • 1501826714579.jpg
  • 1501826718669.jpg
  • 1501826723038.jpg
IMAGE ร่วมกิจกรรมวันแม่
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
ร่วมกิจกรรมวันแม่  ในวันที่  12  สิงหาคม  2560     Read More...
IMAGE ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน ... Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด และโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ซึ่งประะสบอุทกภัย
วันเสาร์, 05 สิงหาคม 2560
วันที่  5  สิงหาคม  2560  ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุวงษ์จินดา... Read More...
IMAGE ต้อนรับท่านประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 และ คณะ
วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560
วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ท่านศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม... Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา... Read More...
IMAGE โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ... Read More...
การตรวจติดตามประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560
ท่านศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม... Read More...
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net
วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560
วันที่  21  กรกฏาคม  2560   ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ  วงษ์จินดา... Read More...
พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี
วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560
วันที่  19  กรกฏาคม  2560  เวลา  07.00  น.  ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ... Read More...

 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์