ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งทีส่งมาด้วย
ประกาศรับสมัครเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค(2) – เดือน มิ.ย. 65 รอบที่ 2
ประกาศ กศจ.มหาสารคาม ว30 เรื่อง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด
ประกาศ กศจ.มหาสารคาม ว29 เรื่อง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด
n.1 v30 – 1.1
n.1 v30 – 2.1
n.2 v29 – 1.2
n.2 v29 – 2.2
n.3 เอกสารหมายเลข 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *