ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
01 n.1-v30-1.1
02 n.1-v30-2.1
03 n.2-v29-1.2
04 n.2-v29-2.2
05 n.3-เอกสารหมายเลข-3
06 n.4-5-เอกสารหมายเลข-4-และ-5
07 ประกาศ-กศจ.มหาสารคาม-ว30-หลักเกณฑ์
08 ประกาศ-กศจ.มหาสารคาม-ว29-หลักเกณฑ์
09 ว 8 – มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10 หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. แนวทางการรับโอน 38 ค. (2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *