ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค(2) – 2 ตำแหน่

ประกาศ-กศจ.มหาสารคาม-ว30-เรื่อง-หลักเกณฑ์-ตัว

ประกาศ-กศจ.มหาสารคาม-ว29-เรื่อง-หลักเกณฑ์-ตัว

n.1-v30-1.1

n.1-v30-2.1

n.2-v29-1.2

n.2-v29-2.2

n.3-เอกสารหมายเลข-3

n.4-5-เอกสารหมายเลข-4-และ-5

ว 8 – มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นต

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. แนวทางการรับโอน 38 ค. (2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *