วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”ในระดับจังหวัด โดยมีนางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1-3, สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *