โรงเรียนมัธยมชาญวิทยามอบชุดอุปกรณ์เจลล้างมือ จำนวน 2 ชุด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้มอบชุดอุปกรณ์เจลล้างมือ จำนวน 2 ชุด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *