โครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานและปรับปรุงข้อมูล มีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม