แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ >>>>>แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *