แจ้งการกำหนดจุดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2 ถึง รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562

แจ้งการกำหนดจุดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561  สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2 ถึง รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562

 

รายชื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ 

แก้ไข แจ้งประกาศ (เข้ารับการพัฒนา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *