เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ประกาศมตราการป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อ

ใบสมัครสอบคัดเลือก

หนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงาน

แบบรายงานประวัติและผลงาน

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) ลับ

ตัวอย่าง หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *