เรื่องประชุมหารือการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ท่านชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สอศ. และคณะ เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี สี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *