เรียน หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบริหาร และ/หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมส่งแบบเสนอชื่อและแบบประวัติ/ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยังกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม หรือจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ plan.mk2560@gmail.com ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1xV9ng_ifADhP4i9C8UtSoj3d2hPjElNv?usp=sharing ติดต่อผู้ประสานงาน 043-029664 ต่อ 4 กลุ่มนโยบายและแผน /093-3260534 (สิริลักษณ์)

เรียน หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบริหาร และ/หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมส่งแบบเสนอชื่อและแบบประวัติ/ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยังกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม หรือจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ plan.mk2560@gmail.com ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ https://shorturl.asia/uv5Fk
ติดต่อผู้ประสานงาน 043-029664 ต่อ 4 กลุ่มนโยบายและแผน /093-3260534 (สิริลักษณ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *