เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก ฯ พร้อมคณะ  ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *