เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและนางสาวสุภาพิชญ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและนางสาวสุภาพิชญ์ เทศารินทร์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดเก็บ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเอกชนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ ทั้งทางด้านการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวแก่นักเรียนและด้านคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ชาติ(O-NET) โดย ท่านกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29– 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนนูโว ซิตี้ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

{gallery}activities/1182{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *