เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.  ได้รับข้อสอบจากตัวแทน สพฐ. พร้อมคณะ  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *