เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจัมปาศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมจัมปาศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *