เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัย และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. …

เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัย และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. …

เอกสารแนบ
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzczN0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
ประกาศ ศธจ.มค.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *