เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี มุระดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายเนติรัฐ หนองขุ่นสาร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *