เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เวลา 06.30 น. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพีธี

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย ให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนายการกลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
เวลา 06.30 น. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพีธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *