เข้าพบและรับทราบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัด จาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าพบและรับทราบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัด จาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *