วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทรศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทรศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1427{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *