ันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่4/2561 โดยมีท่านสังคม อัตถากร ประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเป็นประธานการประชุม ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นอนุกรรมการ

ันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่4/2561 โดยมีท่านสังคม อัตถากร ประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเป็นประธานการประชุม  ดร.ครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1027{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *