ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการของโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
และการดำเนินการของโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *