ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธีรเดช รัตนเมือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม