วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สพป.มหาสารคาม เขต 1, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์มหาสารคาม อ.เมือง จ.

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สพป.มหาสารคาม เขต 1, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีท่านเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

{gallery}activities/037{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *