สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กศจ.สกลนคร,กศจ.หนองคาย,กศจ.ขอนแก่น)

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กศจ.สกลนคร,กศจ.หนองคาย,กศจ.ขอนแก่น)

บันทึกสอบถามความสมัครใจไปขึ้น

แจ้ง EMS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *