สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดูรายละเอียด | ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *