ศึกษาดูงานภายในประเทศจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนา นบส.ศธ. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564   เวลา 14.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานภายในประเทศจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนา นบส.ศธ. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยมี นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรฯ และบุคลากรของวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *