วัันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการใน กศจ. และอกศจ. เข้าประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการใน กศจ. และอกศจ. เข้าประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กลุ่มภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด. จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา

{gallery}activities/1017{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *