วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม , นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้ารับการสอบจำนวน 159 คน ขาดสอบ จำนวน 18 คน รวมรายชื่อผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 177 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.อ.ทินกร  ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้

{gallery}activities/1411{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *