วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชนได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี สำหรับนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาสู่วิถีชีวิตใหม่ นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศได้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน แสดงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชนได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี สำหรับนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาสู่วิถีชีวิตใหม่ นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศได้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน แสดงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *