วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิด เปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2567 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด/อำเภอ และประชาชน ร่วมในพิธีและชมขบวนแห่รวมทั้งชมการแสดงพิธีเปิด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมห

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *