วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมลงนาม MOU “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมวสุ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

        วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมลงนาม MOU “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมวสุ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กับจังหวัดมหาสารคามเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ร่วมลงนามการรณรงค์ในครั้งนี

{gallery}activities/1295{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *