วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สกร.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 7 : ESAN DOLE GAMES” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา สกร.ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดตัวนักกีฬาและนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สกร.เกมส์” และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา สกร. ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด สกร. ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานและความสามัคคี

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม