วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มอบให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มอบให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *