วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม วางแผน ปรึกษาหารือ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามในการขับเคลื่อนพัฒนางานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม วางแผน ปรึกษาหารือ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามในการขับเคลื่อนพัฒนางานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *