วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลกิติยา 2. โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และ 3. โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลกิติยา 2. โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และ 3. โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *