วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562

       วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมา ตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1186{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *