วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงาน KICK OFF การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กตักศิลาอัจฉริยะ และโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อ เด็กตักศิลาอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรมแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น  นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์  ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงาน KICK OFF การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กตักศิลาอัจฉริยะ   และโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อ   เด็กตักศิลาอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรมแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *