วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์สู่การคลอดปลอดภัย พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์สู่การคลอดปลอดภัย พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *