วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *