วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

 วันอังคารที่ 21 มกราคม  2563  เวลา 09.30 น.    นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน และสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และอิทธิพลโซนร้อน  “คาจิกิ”  ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1298{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *