วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทานและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์(ทาสี) และปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง โดยมี นายธัญญวัฒน์ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนดอกเวียงจันทน์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทานและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์(ทาสี) และปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง โดยมี นายธัญญวัฒน์ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนดอกเวียงจันทน์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *