วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ โรงเรียนจันทนภาศึกษา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ โรงเรียนจันทนภาศึกษา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *