วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และ นางสาวปราณิสา จำปีสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและขอคำแนะนะเกี่ยวกับการรับสมัครอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) เพื่อเข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต่อยอดอนาคต” ณ ห้องประชุม 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี พันเอก สุธนณ์ เต็มตำนาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *