วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ด้านพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสุรัตน์ ดวงชาทม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ด้านพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสุรัตน์ ดวงชาทม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *