วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา14.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 11  มิถุนายน 2562 เวลา14.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1193{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *