วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมเป็นเกียรติ กำหนดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มโซนตักสิลา โดย ท่านนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ

วันอังคารที่ 11  มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมเป็นเกียรติ กำหนดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มโซนตักสิลา โดย ท่านนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1192{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *