วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นหัวหน้าคณะ ณ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นหัวหน้าคณะ ณ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *