วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานยกระดับประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานยกระดับประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *